Psyykkinen terveys

Ihmisen terveys koostuu siis fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä. Psyykkistä terveyttä kutsutaan myös mielenterveydeksi. On kuitenkin monia tekijöitä, joihin voimme vaikuttaa ja siten vahvistaa omaa psyykkistä terveyttä. Fyysisen terveyden hoitamisesta on jo pitkään kannettu huolta . Terveys on elämän voimavara ja tarkoittaa ennen kaikkea toimintakykyä.

Ne ovat fyysinen terveys, psyykkinen terveys ja sosiaalinen terveys. Maailman terveysjärjestön mukaan mielenterveys on puolestaan psyykkistä terveyttä eli kykyä hyödyntää omia henkisiä voimavarojaan sekä emotionaalista .

VälimuistissaSamankaltaisiaPsyykkinen hyvinvointi on yhteiskunnan menestystekijä. Mielenterveysseura tuo päättäjien tietoon, miten väestön mielenterveyttä voidaan edistää. Ikääntymisen myötä ilmenevät stressitekijät, oman terveyden ja toimintakyvyn asteittainen heikkeneminen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät . Jo psykoanalyysin isä Sigmund Freud määritteli ihmisen psyykkisen terveyden paitsi kyvyksi rakastaa myös kyvyksi tehdä työtä. Psyykkinen hyvinvointi on laaja käsite ja liittyy koko elämäämme, miten miellämme oman elämämme.

Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia liikunnasta. Sen vaikutukset näkyvät fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa. Terveys 20-tutkimuksen osana tehtävä nuorten aikuisten otokseen kohdistunut syventävä mielenterveystutkimus.

Aktiivisilla liikkujilla parempi psyykkinen hyvinvointi. Istuvan elämäntavan tiedetään olevan uhka terveydelle: liikkumattomuus lisää tutkitusti mm. Ulkomaalaistaustaisten psyykkinen hyvinvointi, turvallisuus ja osallisuus. Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus 20(UTH). Psyykkinen terveys ja hyvinvointi mahdollistavat vanhuksen psyykkisen toimintakyvyn.

Kognitiivisten toimintojen sekä emotionaalisen tasapainon eli mielialan . Käsityö ja psyykkinen hyvinvointi käsityön tutkimuskentässä. Terveys ja toimintakyky ovat osa psyykkistä hyvinvointia, jolloin myös muun muassa ahdistuksen . Suvi Saarikallion johtama tutkimusprojekti Musiikilliset tunnetaidot ja nuorten psyykkinen hyvinvointi tarkastelee musiikkiin liittyvien tunnetaitojen merkitystä . Opintojen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Mielenterveys on yksi haastavimmista maahanmuuttajien terveyteen liittyvistä kysymyksistä, koska psyykkinen hyvinvointi on syvästi kulttuu- risidonnainen ilmiö.

Tutkimuksen alkuperäinen nimi: Korvaushoitopotilaiden psykiatrinen sairastavuus ja koettu psyykkinen terveys. Riittävä uni on edellytys ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Jatkuva unen puute voi johtaa keskivartalolihavuuteen ja näin edistää tyypin diabetekseen ja .