Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutti antaa ravitsemusneuvontaa sekä suunnittelee potilaille tai asiakkaille yksilöllisiä ruokavalioita . Laillistettu ravitsemusterapeutti on rekisteröity Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden . Ravitsemusterapeutti on ihmisen ravitsemuksen parissa työskentelevä henkilö, joka antaa ravitsemusneuvontaa ja suunnittelee asiakkailleen tai potilailleen . Keitä Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen jäsenet ovat? Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen (RTY) jäsenet ovat yliopistokoulutettuja ravitsemuksen asiantuntij. Laillistettu ravitsemusterapeutti on ravitsemushoitoon ja –terapiaan erikoistunut terveydenhuollon ammattilainen, jonka toiminta ja tietämys . Ravitsemusterapia on sairauksien hoitoa ja ehkäisyä sekä terveyden edistämistä ravitsemuksen keinoin.

Erikoissairaanhoidon ravitsemusterapeutin vastaanotolle tullaan ensisijaisesti lääkärin lähetteellä. Jos lähettäjä on muu terveydenhuollon ammattihenkilö, . Laillistettu ravitsemusterapeutti palvelee asiakasta yksilöllisesti erilaisissa ravitsemukseen ja ravintoon liittyvissä kysymyksissä. Ravitsemusterapeutti antaa ohjausta esimerkiksi syömishäiriön, keliakian, suolistosairauksien, munuaissairauksien, vajaaravitsemuksen, vaikean lihavuuden tai .

Taysissa ravitsemusterapeutit hoitavat lapsi- ja aikuispotilaita, jotka tarvitsevat sairauteen tai sen hoitoon liittyen ravitsemussuunnittelua tai . Ravitsemusterapeutin vastaanotolle tarvitaan joko terveydenhoitajan tai lääkärin lähete. Lähetteen edellytys on yleensä sairaus tai tila, . Ravitsemusterapiakäynnillä kartoitetaan potilaan ravitsemustila, siihen vaikuttavat asiat ja mahdolliset ravitsemusongelmat. Jos epäilet ruokailutottumuksissasi puutteita tai muutoin haluat keskustella ja saada neuvoja ruokailusta ja ravitsemuksesta, niin ota yhteys . Ravitsemusterapiapalveluja tarjoavat laillistetut ravitsemusterapeutit, joiden puoleen voi kääntyä erilaisissa ravitsemukseen liittyvissä ongelmissa. Ravitsemusterapeutin apua saatavissa lääkärin tai hoitajan lähetteellä. Ravitsemusterapiasta saat apua silloin, kun sairauden hoito tai sairastumisen riski vaatii syömiseen liittyviä muutoksia tai syöminen tuottaa . Kehitämme ravitsemushoitoa yhteistyössä hoitoyksiköiden ja ruokapalveluiden kanssa.

Pääset ravitsemusterapeutin ohjaukseen, kun lääkäri . Ravitsemusterapeutit suunnittelevat, ohjaavat ja seuraavat eri sairauksien hoidossa tarvittavien ruokavalioiden toteutusta sekä arvioivat . Yhä useampi suomalainen opettelee syömään oikein ravitsemusterapeutin avulla. Ravitsemusterapeutti on yliopistokoulutettu ravitsemuksen asiantuntija, jonka tehtävänä on Salon kaupungin asukkaiden terveyden . ODL:n ravitsemusterapeutit ovat tukenasi ravitsemukseen liittyvissä asioissa. Ravitsemusterapeutit antavat yksilöohjausta, pitävät tilauksesta erilaisia ry.

Tulo-ohjeet: ravitsemusterapeutin vastaanotto kestää noin tunnin. Vastaanotolle ovat tervetulleita myös läheiset. Jos teitä on pyydetty ruokapäiväkirja lähettäkää . Ravitsemusterapian tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia. Hyvällä ravitsemushoidolla voidaan ehkäistä ja hoitaa . Lieksan terveyskeskuksen ravitsemusterapeutin vastaanotolle voi tulla lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön lähetteellä tai . Ravitsemusterapeutin vastaanotolla suunnitellaan asiakkaan tai lapsen vanhempien kanssa yhdessä mahdollisimman monipuolinen, iänmukainen ja . Ravitsemusterapeutti tukee omalta osaltaan ravitsemus- ohjausnäkökulmasta pitkäaikaissairaiden omahoidon toteuttamista.

Ruokavaliolla on suuri merkitys useiden sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Ravitsemusterapeutti ohjaa ravitsemukseen liittyvissä ongelmissa. Ennen hoitoon pääsyä tarvitaan lääkärin tai hoitajan tekemä lähete.