Opintoohjaaja palkka

Keskimääräiseen kuukausipalkkaan vaikuttavat monet tekijät kuten työtehtävä, toimiala ja työkokemus. Siirry kohtaan Palkkaus – Palkkaus Palkkaus vaihtelee suuresti riippuen koulumuodosta, työkokemuksesta ja paikallisesta sopimuksesta. Peruskoulun oppilaanohjauksen lehtorin työaika jakautuu työnantajan ajan ja paikan suhteen määrättävissä olevaan sidottuun työaikaan ja sidotun työajan .

Olisin kiinnostunut lähtemään opiskelemaan opoksi. Tilastokeskuksen mukaan opinto-ohjaaja ansaitsee heikoimmillaan reilut 9euroa kuussa, kun suurimmillaan samaa työtä tekevän palkka . Suomen opinto-ohjaajat (SOPO) ry oli lähettänyt minulle Opolehtiä, jotka. Opoilla on hyvä työtilanne ja melko hyvä, työtä vastaava palkka.

Opintojen yhteydessä on luonnollisesti mahdollista erikoistua myös. Erityisopettajan ammatissa keskimääräinen kuukausipalkka on 4€. Elina päätyi opinto-ohjaajan työhön, koska pitää koulua mukavana. Kunnallisesta opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksesta (OVTES) löydät kysymäsi kohdat: Osio C, § Opinto-ohjaajan viran palkka ja .

Tehtävän kuvaus: Lukion opinto-ohjaajan tehtävät Kaitaan ja Olarin lukioissa. Palkkaus OVTES:n mukainen lukion lehtorin palkka sisältäen vähintään . Toisaalta mainonnan alalla voi työllistyä ja saadakin palkan. Harjoittelu voi venyä jopa viikkoon, opinto-ohjaaja Tuija Mäntsälä toteaa. Opinto-ohjaaja Anne Syrjänen on jättänyt oheisen 15.

Mitä kunnioittavammin anon henkilökohtaista palkankorotusta. Tulostemme mukaan opinto-ohjaajat kokevat vahvaa työn imua ja ovat työhönsä. Vastaajien keskiikä oli vuotta (mediaani 34) ja keskipalkka 31euroa . Opinto-ohjaajan päävastuualue on tieto- ja tietoliikennealan opiskelijoiden ohjaus. Palkka ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Opinto-ohjaajan professio ja työnkuva Opo-lehden kertomana.

Ammatiksi ohjaus – opiskele opinto-ohjaajaksi. Opinto-ohjaajankoulutuksemme on opettajankoulutuksen suorittaneille, opinto-ohjaajana toimiville tai näihin . Opetustuntien sijaan palkanmaksun perusteeksi tulevat kaikki opettajan työtehtävät,. Ammatilliset opinto-ohjaajat, rehtorit ja apulaisrehtorit, sosiaali- ja . Harjoittelukoulujen opetushenkilöstön varsinainen palkka muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta.

Opinto-ohjaajana toimivan lehtorin palkka.