Opintoohjaaja koulutus tampere

Erittäin mielenkiintoinen ja monipuolinen koulutus, joka antaa työkaluja opinto-ohjaajan työssä ja ylipäätään ohjaustyössä toimimiseen, opiskelijapalaute 2016 . Opinto-ohjaajan erillisiä opintoja (ns. opinto-ohjaajien monimuotokoulutus) suorittamaan voidaan ottaa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla . Tampereen yliopiston opinnoista kiinnostuneet ryhmät voivat varata vierailuajan osoitteesta.

Kutsumme opinto-ohjaajia koulutustilaisuuksiin, joissa käsitellään . Yliopistopedagogiset opinnot on suunnattu Tampereen yliopistoon työsuhteessa oleville henkilöille, ensisijaisesti opettajille ja ohjaajille. Toteutamme lapsi- ja perhetyön perustutkinnon koulutusta Tampereella. TAMPEREEN SEUDUN AMMATTIOPISTO TREDU PL 21 331Tampere p.

Yksikkö, Tredu, Koivistontien toimipiste. Lisätietoja, Lukio-opinnot, urheilijoiden koulutus . Opinto-ohjaaja tukee, palvelee ja ohjaa opiskelun suunnittelussa, opiskelutaitojen kehittämisessä, . Opinto-ohjaajankoulutuksen toteutuksen periaatteet ja opintojen ohjaus. Koulutuspäivät ovat tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9-17.

Aikataulussa on merkittynä suluissa myös laskennalliset opintopisteet, kun kukin lähiopetus on . Yliopistopedagogiset opinnot on suunnattu Tampereen yliopistoon. Yliopistopedagogiset koulutukset aloitettiin Tampereen yliopistossa 1970-luvun alkupuolella.

Uutena tutkintovaihtoehtona TAOK kouluttaa myös opinto-ohjaajia. Tampereen ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutusohjelma eli entinen Tampereen . Esimerkiksi lähihoitajan, koulunkäynnin ohjaajan, perhepäivähoitajan, vanhustyön ja päihdetyön tutkinnot. Sosiaali- ja terveysalan laajemmat koulutukset. Yliopistoissa (Itä-Suomi:Joensuu, Jyväskylä, Åbo Akademi) voi suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon . Kaikissa koulutuspalveluissa on keskeistä yksilölliset joustavat opintopolut.

Opiskelijat ohjaa valmennukseen pääsääntöisesti ammattioppilaitosten sosiaalikuraattori tai opinto-ohjaaja. Voionmaan elokuva- ja tv-alan koulutuksessa tutustustaan eri tehtäviin kuvausryhmässä: käsikirjoittaja, ohjaaja, kuvaaja, äänittäjä, leikkaaja,. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet alan jatko-opintoihin ja työtehtäviin. Yhteistyö Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa tiivistyy Tampereelle muuttamisen myötä.

Koulutuksessa vahvistetaan päivittäiseen elämään. Tampereen yksikön opiskelijat voivat tarvittaessa. Tampereen lyseon lukiossa ohjausta antavat opinto-ohjaaja, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat . Suluissa oleva luku kertoo hakusanaa vastaavien koulutusten määrän. Haku erityisopetuksena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, kevät 20(194) . Tanssialan ammatillisen II asteen opintoihin voivat hakea peruskoulun käyneet nuoret, jotka ovat. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto.

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, Tampere, Kankaanpään opisto. Valtakunnalliset opinto-ohjaajien koulutuspäivät järjestettiin Joensuussa 5. Hallituksen puheenjohtaja Jukka Eero Vuorinen, Tampere. Myös teatterikasvatuksen ohjaajapolun opintojaksoja voi tilata.

KUUNNELMA JA AUDIOFIKTIO -KURSSI, Tampere (Terhi Meriläinen).