Ohjaajan koulutus

Opettajankoulutusohjelma: Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Aloituspaikat Ohjelman laajuus ja kesto: opintopistettä, 12-kk, monimuoto. Meillä voit opiskella opinto-ohjaajaksi oman työn ohessa noin 1–vuodessa. Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus on ammatillisina opinto-ohjaajina toimiville tai näihin tehtäviin aikoville tarkoitettua opettajien jatkokoulutusta.

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Ohjausalan koulutus- ja tutkimusyksikkö järjestää opinto-ohjaajien erilliset opinnot monimuotokoulutuksena . Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus antaa muodollisen kelpoisuuden kaikkien oppilaitosten opinto-ohjaajan tehtäviin. Hae ammatillisen opinto-ohjaajan koulutukseen Tampereen ammattikorkeakouluun. Ammatiksi ohjaus – opiskele opinto-ohjaajaksi.

Opinto-ohjaajankoulutuksemme on opettajankoulutuksen suorittaneille, opinto-ohjaajana toimiville tai näihin . Koulutus antaa osaltaan kelpoisuuden toimia oppilaan- ja opinto-ohjaajana kouluissa ja oppilaitoksissa. Lisäksi koulutus tarjoaa monipuoliset valmiudet . Opinto-ohjaajan koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin (KK, 1op) ja kasvatustieteen maisterin (KM, 1op) tutkintoihin, jotka . Opinto-ohjauksen tarve on kasvanut yhteiskunnan valinnanmahdollisuuksien ja epävarmuuden lisääntyessä. Yliopistoissa (Itä-Suomi:Joensuu, Jyväskylä, Åbo Akademi) voi suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon . Toisella asteella voi suorittaa nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja. Suorita ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus monimuotokoulutuksena Haaga-Helia:ssa.

Melontaohjaajan tehtävänä seurassa on toteuttaa toimintaa, ohjata iltalenkkejä, vetää retkiä ja avustaa koulutuksissa.

Golfseuran ohjaajat, opettajat ja muut aktiivit saavat koulutuksen avulla laaja-alaista tietoa golfista ja mahdollisuuden harjoittaa ja kehittää omia ohjaamis- ja . Ohjaajan koulutus on laajuudeltaan opintopistettä. Koulutuksessa käydään läpi Nuisku-kurssin sisältö harjoituksineen ja harjoitellaan kurssin ohjaamista. Kerho-ohjaajien kursseja järjestävät SRL:n alueet sekä yksittäiset ratsastusseurat ja muut yhdistykset.

Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkintoon valmistava koulutus alkaa 1. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka toimivat mm. Tutkinnon nimi, Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Teatteri-ilmaisun ohjaajan opinnot antavat valmiuden teatterialan tehtäviin. Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa valmistaa ja ohjata esityksiä.

Koulutus antaa käytännön tietoa ja kokemuksia lapsen tunnekehityksen tukemisesta sekä tunteiden tunnistamisen ja käsittelemisen . Aloittavan ohjaajan koulutus on jokaisen ohjaajan starttikoulutus. Koulutus pitää sisällään myös Tästä se alkaa -koulutuksen sisältöä ja materiaalit. Ammatillisen koulutuksen ja osaamisen kehittymisen näkökulmasta se tarkoittaa hyvää ammatillista kasvua, joka tapahtuu turvallisessa ja välittävässä . Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot ja -taidot lasten uinnin ohjaamiseen.

Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia ohjaamisen keskeisistä . Viittomakielen ohjaajan koulutus näyttötutkintona. Viittomakielen ohjaaja toimii erilaisissa ohjaus- ja avustamistehtävissä viittomakieli- ja kommunikaatioalalla. Hän voi työskennellä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen toimintaympäristöissä, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä . Työpaikkaohjaajien koulutukseen liittyvä ohje on ilmestynyt 27. Ohje on tarkoitettu työpaikkaohjaajien kouluttajien käyttöön, ja kyseessä on suositus, .