Henkilökunnan virkistys alkoholi

Kun ne täyttyvät, virkistystilaisuus on alv-vähennyskelpoinen. Ovatko tällaisetkin tilaisuudet henkilökuntajuhlia? Edustuskuluna hankitusta alkoholista ei kuitenkaan voi vähentää arvonlisäveroa ja .

Myöskään esimerkiksi alkoholikustannukset eivät ole relevantteja vähennyksen kannalta. Virkistystilaisuudet järjestettiin yhtiön yksikön tai osaston määräämänä aikana. Henkilökunnan virkistysmenoihin luetaan esim. Näin ollen liikkeen- tai ammatinharjoittajalla (toiminimi) ei voi olla virkistysmenoja, .

Henkilökunnan virkistysmenojen vähennysoikeus riippuu pitkälti siitä, onko juhlat. Yhtiö oli järjestänyt henkilökunnalleen virkistystilaisuuksia, kuten. Tilaisuuksiin oli voinut osallistua yhtiön koko henkilökunta taikka . Yrityksen omaan henkilökuntaan kohdistuvia menoja ei pidetä edustusmenoina.

Siten esimerkiksi henkilökunnalle merkkipäivän tai pitkäaikaisen palveluksen . Henkilökunnan virkistystoiminnassa, pikkujouluissa tms nautittu alkoholi on kyllä ainakin joskus yleisesti kirjattu arvonlisäverolliselle kulutilille. Mutta taas henkilökunnalle annetut vähäiset esinelahjat, kuten esimerkiksi. Myös siellä tarjoiltu alkoholi on liiketoiminnan muuta kulua ja . Henkilökuntalahja on esinelahja, joka annetaan palkkioksi yrityksen.

Alkoholilahja on verotuskäytännössä katsottu lähes poikkeuksetta . Yrityksen oman henkilökunnan lisäksi myöskään yrityksen. Edustustilaisuuksien yhteydessä ei alkoholi ole vähennyskelpoinen koko . Kun yritys tarjoilee alkoholia henkilökunnan pikkujoulussa, niin voiko. Henkilökunnalle järjestettävät virkistysjuhlat (pikkujoulut ym) luetaan . Alvit saa vähentää vain jos kysymyksessä on henkilökunnan virkistystilaisuus.

Myös tavanomaiset henkilökunnalle annetut joululahjat voidaan esittää. Henkilökunnan ja johtokunnan jäsenten osalta katsottiin, että. Pankki kielsi alkoholin käytön klo 9–– ”Käsketäänkö seuraavaksi mennä . Alkoholihaittojen ehkäisyn vakiinnuttaminen työpaikoilla -hanke toi- mii Työterveyslaitoksen hyvät.

Pikkujouluista aiheutuvat kulut ovat henkilöstön virkistysmenoja, edellyttäen. Käsitykseni mukaan alkoholista ei saa vähentää alvia tässäkään tapauksessa. Henkilökuntaedut, verotus, tulovero, arvonlisävero.

Henkilökunnan virkistysmenojen vähennysoikeus riippuu pitkälti. Edustustilaisuuksien yhteydessä ei alkoholi ole vähennyskelpoinen koko. Verotuskäytännössä alkoholitarjoilu liitetään lähes aina.