Lapsen kasvun kansio malli

Kehitetty mallikansio on muodoltaan sähköinen tiedostokokonaisuus, joka koostuu ohjeistuksesta ja lasten kasvun kansion liitettäväksi . Kasvunkansio on lapsen portfolio, johon talletetaan lapsikohtaista materiaalia. Tavoitteena oli kehittää kasvunkansiota ja tuottaa kasvunkansio-malli kyseisen .

Kasvunkansiohan on yksinkertaisimmillaan jonkinlainen kokoelma lapsen päivähoidossa viettämästä ajasta. Päiväkodeissa kasvun kansioiden tärkein tehtävä oli lapsen kasvun, kehi- tyksen ja oppimisen. Kasvu kansio on kotona säilytettävä kansio, johon kerätään lapsen kasvuun liittyviä asioita, varsinkin kristillisen . Toimenpide 1: Luodaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteinen kasvun kansio –malli ja otetaan se käyttöön kaikilla oppilailla.

Valitse päiväkoti, Asuntilan päiväkoti, Kaiharin päiväkoti, Kalliorinteen päiväkoti, Kangasniemen päiväkoti, Kaurasmäen päiväkoti, Mutalan päiväkoti, Rinteen . Videokoosteissa on kuusi erilaista kuvausta portfolion tai kasvunkansion käytöstä varhaiskasvatuksessa. Opettajat kokivat digitaalisen kasvun kansion kehityshaasteena lapsen osallisuuden. Mitä kokositte siihen perusopintojen lisäksi? Meillä on juuri aloitettu digitaalinen kasvunkansio. Ymmärrän sen että tauoistaan tinkii silloin, kun kyse on lasten turvallisuudesta, mutta . Miten selittää vanhemmille millainen se on?

Pitäisi kysyä lapsen vanhemmilta lupa ja kertoa mistä on kyse mutta . Digitaalinen kasvunkansio mahdollistaa perinteisen kasvunkansion tapaan lapsen ajattelun ja oppimisen näkyväksi tuomisen.

Jokaisella lapsella on kasvunkansio mihin dokumentoidaan lapsen kasvua ja . Hoitajan mukaan hän kirjaa sinne ylös lapsen kehittymisen vaiheita ja mahdollisesti . Perhepäivähoidon tarkoituksena on tarjota lapselle kodinomainen hoito-, kasvu-. Kasvun kansioon kerätään lapselle merkittävät sekä aikuisen näkökulmasta . Kasvunkansio mahdollistaa lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen seurannan. Projektissa kehitetään Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa käytössä olevan kasvun kansion mallin pohjalta lapsen digitaalisen portfolion malli.

Kasvun kansio kokoaa sisäänsä lapsen kokemukset ja ilmaisun tuloksia. VASU-lomake tukee kokonaiskuvan luomista lapsesta ja hänen kehityksestään. Kasvun kansio -malli ja -opas näyttää millainen varhaiskasvatuksessa käytettävä. Kasvun kansio -työskentely tuki lasten osallisuutta, koska kasvun kansio on . Opetushallituksen avustuksella toteutettavan hankkeen tavoitteena on kehittää Kirkkonummen kasvun kansion mallin pohjalta lapsen digitaalisen portfolion . Valmiita malleja ei ole , kekseliäisyyttä, omaperäisyyttä, luovuutta kunnioitetaan. Kahden kulttuurin päiväkoti kasvattaa lapsia kansainvälisyyteen ja erilaisuuden.

Lapsen päiväkotiajasta tehdään kasvun kansio, joka annetaan lapselle . Kasvun kansioihin on kerätty dokumentaatiota lapsen kasvusta ja. Kasvun kansion tavoitteena on lapsen kasvun ja kehityksen dokumentointi sekä. Aikuiset havainnoivat, haastattelevat ja kirjaavat kansioon lapsen elämää . Annamme lapsille mallia omalla käyttäytymisellämme ja autamme heitä. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää lapsen myönteistä minäkuvaa ja. Aikuisen tehtävänä on tukea lapsen kasvua vastuuntuntoiseksi ja.

Kasvun kansio auttaa lasta ymmärtämään omaa kehitystään ja muistamaan menneitä tapahtumia. Lapsella on oikeus yksilölliseen kasvuun ja tasapainoiseen elämään. Aikuisen oma käytös ja tapa toimia antaa lapselle mallin, miten käyttäytyä eri tilanteissa. Päiväkodissamme kokoamme jokaiselle lapselle omaa ”kasvun kansiota”.

Opinnäytetyön nimi on Kasvun kansio -malli – lapsen identiteetti kolmen äänen kautta. Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää Naantalin .