Lasten ja nuorten liikunta

Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suositukset. Fyysisen aktiivisuuden suositukset 7–18-vuotiaille. Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen perustuu siihen, että ymmärrämme liikunnan harrastamiseen vaikuttavia tekijöitä.

Yhteistä nuorten ja aikuisten suosituksessa on liikunnan monipuolisuus ja säännöllisyys. Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008. Suositeltu viittausmuoto: Lasten ja nuorten liikunta. Suomen tilannekatsaus 20ja kansainvälinen vertailu.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:2. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTAKÄYTTÄYTYMINEN SUOMESSA. Liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen, oppimiseen, terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Viimeisimpien liikuntasuositusten mukaan alle 8-vuotiaiden lasten päivään pitäisi. Nuori Suomi ry ja Opetusministeriö ovat yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa . Lasten ja nuorten liikunnassa ESLUn tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria liikuntaan, lisätä liikuntamahdollisuuksia erityisesti verkostoitumalla sellaisten . Suomalaisnuorten liikunta-aktiivisuus vähenee iän karttuessa selvästi, pojilla jopa. Laajojen nuorisojoukkojen motivoiminen ylläpitämään lapsena aloitettu . Crosstraining -tunnilla tulee hiki ja hengästytään. Tunnilla tehdään erilaisia koordinaatio- ja nopeusharjoitteita sekä . Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä selvittäneeseen tutkimukseen vastanneista nuorista yli puolet ilmoitti loukkaantuneensa liikunnan . Turussa on paljon toimintaa ja liikuntamahdollisuuksia lapsille ja lapsiperheille.

Liikuntaa järjestävät sekä Liikuntapalvelukeskus että turkulaiset liikuntaseurat ja . Koulutus kehittää opiskelijoiden valmiuksia suunnitella ja toteuttaa lapsilähtöistä liikuntakasvatusta. Liikuntapalveluiden lasten ja nuorten liikuntatoiminta painottuu suurelta osin erityisliikuntaan, syys- ja hiihtolomaohjelmiin ja . Lasten Liikunnan Tuki ry on Suomen ainoa lasten ja nuorten harrasteliikuntaseura, jonka toimintaan ei kuulu kilpailu-urheilu. Nokian kaupungin liikuntapalvelut järjestävät paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä monipuolista liikuntaa lapsille, nuorille ja perheille.

Ohjatut liikuntaryhmät ovat nyt joulutauolla ja . Lisää Liikuntaa -mobiilisovelluskampanja Rovaniemen koululaisille. Rovaniemen kaupunki halusi innostaa koululaisia liikkumaan .