Vad är psykisk sjukdom

Den allvarligaste graden av psykisk störning, oavsett sjukdom eller orsak,. Psykiska sjukdomar inte lika enkla att avgränsa som fysiska sjukdomar. Det finns dock diagnoskriterier för de alla.

De vanligaste psykiska sjukdomarna i Sverige är ångestsyndrom så som ångest, panikångest, fobi och tvång. Några av de vanligaste grupperna inom psykisk sjukdom är ångestsyndrom, psykossjukdomar,. Psykiska problem kan vara ärftligt eller komma från upplevda trauman eller en svår uppväxt. Vad man anser om den psykiska sjukdomen skiljer sig ofta mellan .

Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker . Fortfarande vet man inte allt om hur psykiska sjukdomar uppstår. Hur man utvecklas som person beror på vad man är med om i livet men även om förmågan . Här hittar du publicerat material från Socialstyrelsen om psykiska sjukdomar, till exempel depression och ångest, schizofreni och utmattningssyndrom. En psykisk sjukdom kan leda till psykiska funktionshinder. Det är en varaktig funk- tionsnedsättning som försvårar för indi-.

Psykisk störning kan ses som ett samlingsbegrepp för tillstånd som WHO i sin diagnosmanual ICD-klassificerar som psykiska sjukdomar, psykiska syndrom . Bilden nedan illustrerar hälso- och sjukvården som aktör vad.