Vad är psykisk hälsa

Psykisk hälsa är mer än frånvaron av psykisk ohälsa, vilket i dag ofta används som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom. Världshälsoorganisationen WHO (2013) beskriver psykisk hälsa som ett tillstånd där individen känner igen sina resurser, klarar livets utmaningar, samt kan . Psykisk hälsa är ett begrepp som ibland kan vara svårt att förstå.

Psykisk hälsa är emellertid ett lika enkelt begrepp som hälsa. Det finns forskning som visar att personer med funktionsnedsättning löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Psykisk hälsa är ett inre tillstånd av mentalt välbefinnande, motsatsen till. Social kontribution – anser sig ha något att tillföra samhället, och att vad man gör är av .

Psykisk ohälsa är ett stort begrepp och det innebär allt från större eller mindre besvär som påverkar ens vardagsliv till allvarligare psykiska . Psykisk hälsa är ett stort och mångfasetterat område, det handlar bland annat om hur jag. Vad kan påverka vår psykiska hälsa till det bättre? Det innefattar allt från psykisk sjukdom och psykisk störning till att uppleva besvär som stör det psykiska välbefinnandet och . Här kan du ta del av andras erfarenheter, vad man kan göra själv och var man hittar stöd och hjälp. Det finns också fakta om olika diagnoser och behandling. Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i . Psykisk och mental ohälsa och psykets koppling till dina sinnen, kosten och.

Vad du än tänker om den saken så finns det ett flertal praktiska lättillgängliga . I dag startar vår temavecka om psykisk hälsa. För att reda ut vad begreppet egentligen innebär pratar vi med Mikael Engvall, ordförande i . Den psykiska ohälsan är ett växande problem i samhället och en av de vanligaste orsakerna bakom långtidssjukskrivningar. Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa.

Vad kan tidigare motgångar eller framgångar från implementering av. I dag utgörs procent av alla sjukskrivningar av psykiska diagnoser. Att nå en jämlik psykisk hälsa i befolkningen är ett folkhälsomål. Det handlar bland annat om en jämlik psykisk hälsa mellan könen, olika åldersgrupper och . Olika saker påverkar vår hälsa och beroende på vem du är värderar du dessa olika högt.

Att ha en positiv psykisk hälsa kan handla om att reagera aktivt på sin omgivning och det som händer i den, det vill säga att man inte . Att ha en bra psykisk hälsa är inte bara att ha en avsaknad av psykisk ohälsa. Det handlar om att du som människa upplever att din tillvaro är meningsfull. Ibland sammanblandas olika begrepp i debatten, och det råder inte full klarhet i vad som menas med psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd.

Psykisk hälsa är mer än frånvaro av psykisk ohälsa. Bilden nedan illustrerar hälso- och sjukvården som aktör vad gäller psykisk hälsa .