Nuorten liikunta

Alle puolet lapsista ja nuorista liikkuu liikuntasuosituksen mukaisesti. Liikunnan hyvät vaikutukset jäävät monilla saavuttamatta. Yhteistä nuorten ja aikuisten suosituksessa on liikunnan monipuolisuus ja säännöllisyys.

Molemmat suositukset kuvaavat terveyden kannalta riittävän liikunnan . Suomalaisnuorten liikunta-aktiivisuus vähenee iän karttuessa selvästi, pojilla jopa muita maita enemmän. Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen perustuu siihen, että ymmärrämme liikunnan harrastamiseen vaikuttavia tekijöitä. Lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suositukset. Fyysisen aktiivisuuden suositukset 7–18-vuotiaille. Liikuntaa harrastava lapsi tai nuori liikkuu todennäköisemmin myös aikuisena.

Liikunnan merkitystä lasten ja nuorten terveydelle ei voida tutkia . Liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen, oppimiseen, terveyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tietoa liikunnasta nuorille, testejä, linkkejä ja vinkkejä! Suositeltu viittausmuoto: Lasten ja nuorten liikunta. Suomen tilannekatsaus 20ja kansainvälinen vertailu.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen trendiseuranta (LIITU) – alkumittaus. Lasten ja nuorten liikunta on viime hallituskausina kuulunut liikuntapolitiikan .

Slovenia, Tanska ja Hollanti antoivat kansainvälisessä vertailussa parhaat arvosanat oman maansa lasten ja nuorten liikkumiselle. Toiminnan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikkumista. Etenkin nuorten omatoimisen liikunnan harrastamisen lisäämisessä on onnistuttu. Action-liikunta on Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden järjestämää ohjattua, maksutonta, monipuolista ja eri puolilla kaupunkia tapahtuvaa liikuntaa . TAVOITETILA VUONNA 2020: Päiväkodit, koulut ja korttelitoiminta tukemaan lasten ja nuorten päivittäistä liikuntaa; Maakunnan päiväkotien ja peruskoulujen . Vapaa-aikaviraston liikunnanohjaus suuntautuu lasten, nuorten ja koko perheiden sekä erityisryhmien liikuttamiseen.

Toiminnan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden. Liikkuvissa kouluissa lisätään liikuntaa eri tavoin koulupäivään ja sen yhteyteen. Ohjatut liikuntaryhmät ovat nyt joulutauolla ja . HLU:n tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kehitystä liikunnan avulla ja luoda liikunnallinen elämäntapa osaksi jokapäiväistä elämää.