Liikunta tutkimus

Kansallinen liikuntatutkimus: aikuiset; Kansallinen liikuntatutkimus: lapset. Laaja tutkimus lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä. Suomalaisten 9–15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä . Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan liikunnan ja urheilun tutkimukseen. Liikuntatieteellinen Seura ry, Helsinki 2014. Suomen Kuntoliikuntaliitto ry:n, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n,.

Liikuntatutkimus 2009–20– Lapset ja nuoret. Tutkimus on Nuori Suomi ry:n, Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU), Suomen Kuntoliikuntaliitto . Liikunnan hyvät vaikutukset jäävät monilla saavuttamatta. Poikien liikunta on tehokkaampaa (aiheuttaa enemmän hengästymistä ja hikoilua) kuin tyttöjen, mutta viime vuosina tytöt ovat lähestyneet poikia sekä.

LIKESin tutkimukselle luonteenomaista on monitieteinen tutkimusote ja. Tutkimuksen painopiste on lasten ja nuorten liikunnassa. Ikääntyneillä miehillä liikunta-aktiivisuus on viime vuosina. Suomessa toteutetaan ensimmäinen väestötason aktiivisuuden mittaus Terveys 20-tutkimuksen.

Suositeltu viittausmuoto: Lasten ja nuorten liikunta. Suomen tilannekatsaus 20ja kansainvälinen vertailu.

Liikunta-aktiivisuuden muutokset Suomessa vuosina 1986–2010. Tutkimus osoitti, että nuorten liikunta-aktiivisuus väheni iän myötä selvästi. Lasten liikunta ja ravitsemus –tutkimus on vuonna 20alkanut pitkäkestoinen liikunta- ja ravitsemusinterventiotutkimus. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain veikkausvoittovaroista valtionavustuksia ja määrärahoja liikunnan tutkimus- ja tiedonvälitystoimintaan.

Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan aikuisiällä aloitettu liikunta ei pidennäkään elinikää. Lapsen mielenterveys ja liikunta: Kirjallisuuskatsaus. Liikunta elämäntapana ja henkisen kasvun välineenä: filosofinen tutkimus liikunnan merkityksestä, . Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä selvittäneeseen tutkimukseen vastanneista nuorista yli puolet ilmoitti loukkaantuneensa liikunnan . Keski-iässä harrastettu rivakka liikunta on yhteydessä parempaan muistiin ja tiedonkäsittelyyn vanhempana, tuore suomalainen tutkimus . Liikunta edistää poikien lukutaitoa riippumatta siitä, kuinka paljon lapsi käyttää aikaa lukemiseen.

Tytöillä vastaavaa yhteyttä ei havaittu”, kertoo . Kaksi kansallista tutkimusta piirtää karun kuvan suomalaisten koululaisten. Yläkoulun viimeisellä luokalla liikunnan vähyys on jo merkittävä . Move taas on ensikertaa Suomessa järjestetty tutkimus, jossa. Säännöllisen liikunnan harrastaminen pitkin viikkoa voi olla vaikeaa esimerkiksi arjen kiireiden takia.

Uuden tutkimuksen mukaan voit kuitenkin . Liikunta-aktiivisuudella on merkitystä stressinhallinnassa. Hyvä fyysinen kunto ja terveydelle edullinen kehonkoostumus ovat tärkeitä työpäivän . Health Psychologyssa julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että jos keskittyy liikunnan tuomiin hyviin fiiliksiin, liikkeelle lähteminen on .