Liikunta ja mielenterveys

Kehon huoltaminen tarkoittaa omalle keholle sopivaa liikuntaa, myös venyttelyä ja verryttelyä, lihasten lämmittämistä, asentojen vaihtelua päivän mittaan sekä . Liikunta pitää yllä masentuneen tai ahdistuneen ihmisen fyysistä suorituskykyä. Mielenterveyden keskusliiton tavoitteena on lisätä kuntouttavan liikunnan osuutta avohoidossa, aktivoida mielenterveyskuntoutujia omaehtoiseen .

Tutkimusten mukaan mielenterveyttä kohentavan liikunnan ei tarvitse olla aerobista liikuntaa. Jo alhaisella intensiteetillä suoritetulla liikunnalla, . Liikunta lievittää masennusta jopa nopeammin kuin masennuslääkkeet. Tunnin mittainen harjoittelu 2–kertaa viikossa riittää.

Raskasta liikuntaa ja lihasvoimaa kehittävää liikuntaa vastaajat harrastivat. Avainsanat: liikunta, mielenterveys, liikunnan vaikutukset mielenterveyteen . Työn nimi: Liikunta osana mielenterveyskuntoutusta: kuntoutujien kokemuksia liikunnan merkityksestä mielenterveydelle ja hyvinvoinnille. Liikunta kehittää ja ylläpitää fyysistä, henkistä ja sosiaalista terveyttä sekä vähentää . Mielenterveysseuran sivuilla on joukko liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä pdf-aineistoja, kuten Perheliikunnan vinkkirkortit Moto-taituriksi, Hyvinvoinnin lähteillä, . Oikein toteutetulla liikunnalla on vain vähän terveyshaittoja verrattuna sen tarjoamiin hyötyihin. Liikunta auttaa useiden pitkäaikaissairauksien, .

Fysioterapeutti Pirjo Laatikainen-Bergström. Sen sijaan korostan sitä, että vaikka masentuneen henkilön on erityisen hankalaa aktivoitua, maltillinen liikunta edistää mielenterveyttä. Liikunta edistää lasten ja nuorten fyysistä terveyttä. Liikunnan vaikutuksista nuorten koulumenestykseen ja mielenterveyteen on . Johdanto Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millä tavalla päivittäinen liikunta vaikuttaa jaksamiseen ja vireyteen niin koulussa ja kotona. Mulle liikunta on elinehto, jos en jaksa liikkua, menee pääkin todella sekasin.

Tietoa liikunnasta, ulkoilusta, metsästyksestä, kalastuksesta, retkeilystä ja. Liikunta ja ulkoilu asiasanalla mielenterveys. Fyysinen aktiivisuus on osa terveellistä elämää. Arkiliikunta auttaa pysymään kunnossa ja helpottaa painonhallintaa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan säännöllinen liikunta on tehokkaampi lääke masennukseen kuin masennuslääkkeet. Liikuntaryhmät, syksy 2016-kevät 20esitteet.