Lasten muskari

Lystileikki ky järjestää muskareita 0-8-vuotiaille lapsille. Muskarin toiminnan periaatteet pohjautuvat Orff-pedagogiikkaan ja . Musiikkileikkikoulussa lapset tutustuvat musiikin maailmaan elämyksellisen ja kokonaisvaltaisen kokemisen kautta.

Jamkids-muskareissa soitetaan ja lauletaan, tutustutaan monipuolisesti musiikin maailmaan ja pidetään hauskaa. VälimuistissaSamankaltaisiaLapsella on luontainen taito etsiä ja löytää ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja siis kyky toimia luovasti. Tätä lapsessa olevaa, sisäsyntyistä luovuutta . Muskari herättää musiikille myönteisen asenteen.

Se saa lapset nauttimaan laulamisesta, soittamisesta ja musiikkileikeistä; Muskari edesauttaa lapsen . Varhaisiän musiikkikasvatus perustuu lapsen kehitysvaiheiden tuntemukselle sekä kokonaisvaltaisuuteen, elämyksiin ja luovuuteen. Musiikkileikkikoulussa eli muskarissa lapsi tutustuu kokonaisvaltaisesti musiikkiin, musiikkiliikuntaan ja kuvataiteeseen. Muskarihetket tukevat myös kotien kristillistä kasvatusta sisältäen lasten virsiä sekä muita hengellisiä lauluja kirkkovuoden aiheiden mukaisesti.

Aloita matka musiikkimaailmaan MUSKARISSA! Musiikkileikkikoulussa annamme musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat pohjan lapsen . Syntymättömälle lapselle laulaminen on edelleen ihan perusteltua, sillä tutkimukset puoltavat musiikin positiivisia vaikutuksia aivoihin. Seurakunnan lapsi- ja perhetyö tarjoaa lapsille osallistumismahdollisuuksia ja toimintaa vauvasta.

Lapsi osallistuu muskariin yhdessä oman aikuisen kanssa.

Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu pääosin alle kouluikäisille lapsille. Rovaniemen toimipisteessä ikäryhmiä on kolmen kuukauden ikäisistä vauvaryhmäläisistä . Vauva-ajan muskareissa tärkeää ovat yhdessä tekemisen riemu ja musiikin kuuntelu – motorisen kehityksen myötä tehtävät monipuolistuvat ja lapsen oma . Voidaan ajatella, että musiikkileikkikoulu on musiikkiopiston esikoulu, josta lapset saavat valmiuksia lähteä opiskelemaan instrumenttiopintoja isompana. Opetus etenee lapsen kehitysvaiheiden ja kunkin lapsiryhmän edellytysten mukaisesti.

Opetuksen lähtökohtana on kuuloaistin herkistäminen ja kuuntelutaidon . Muskari Turussa – kokonaisvaltaista musiikin iloa lapsille. Haluatko tukea lapsesi musiikillista, motorista ja verbaalista kehitystä sekä antaa pohjan hyvälle . Joensuun konservatorion musiikkileikkikoulu tarjoaa korkeatasoista opetusta lasten ikäkaudet huomioonottavan opetussuunnitelman mukaan. Musiikkileikkikoulutoiminnan tarkoituksena on herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan sekä tukea lapsen .