Laktaatti koholla

Laktaattia syntyy anaerobisen glykolyysin lopputuotteena. Perifeerisissä kudoksissa muodostunut laktaatti poistetaan lepotilassa normaalisti nopeasti maksassa . Aerobisissa oloissa laktaatti metaboloidaan nopeasti pyruvaatiksi.

Laktaatti on anaerobisen glukoosimetabolian lopputuote. Laktaattipitoisuus kohoaa myös metanoli- ja salisylaattimyrkytyksissä ja runsaan . Hus lab: Veren laktaattipitoisuus voi olla koholla mm. Selvästi kohonnut selkäydinnesteen laktaattipitoisuus viittaa bakteeriperäiseen meningiittiin.

Raja-arvona virusmeningiittiin pidetään noin 3 . Mitä tarkoittaa, kun kk vauvalla on laktaatti- pyruvaatti suhde koholla, 73?

TnI kohoaa 4-tuntia rintakipukohtauksen jälkeen ja huippuarvot on siinä 12-16. Likvorin laktaatti hyvä erotusdiagnostiikassa. European Journal of Clinical Microbiology. Lisäksi laktaatin, maitohapon ionisoituneen muodon (Lääketieteen termit 2007), kertyminen.

MADD:ssa kreatiinikinaasi voi olla normaali tai lievästi koholla. Maitohapon muodostus ei kohoa merkittävästi lepotasosta. Eläimimillä ja bakteereilla pyruvaatti käy (fermentoidaan) laktaatiksi eli.