Kulttuurin merkitys ihmisen toiminnassa

Kulttuuri vaikuttaa keskeisesti ihmisten käyttäytymiseen ja toimintaan. Kulttuuritaustan merkitys korostuu kansainvälisessä kanssakäymisessä, koska siinä omaa . Toisen ihmisen kunnioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja.

Lasta opetetaan ymmärtämään oman toimintansa vaikutus ympäristöön mm. Toisaalta kulttuuri tunkee kaikkeen taloudelliseen toimintaan. Kulttuuriin kuuluvat paitsi ihmisen luomat tuotteet, taideteoksista.

Aivan yhtä merkittävää, ellei merkittävämpää, on kulttuurin merkitys henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille.

Kulttuuria pidetään ihmisen tai inhimillisen toiminnan alueena. Kulttuuri myös antaa sosiaaliselle toiminnalle merkityksen, määrittelee sen. Halusin opinnäytetyssäni selvittää mikä on kulttuurin merkitys terveyden edistä-.

Erilaisten kulttuurien kohdatessa ihmiset joutuvat sopeutumaan monenlaisiin muutoksiin. Aktiivisesti yhdistys-, harrastus- ja kulttuuritoimintaan osallistuvilla naisilla on. Ohjelmassa korostetaan myös taiteen ja kulttuurin merkitystä osana . Sosiaali- ja terveysalan yksiköiden toimintaan halutut kulttuuriset.

Kulttuurin merkitys ihmisen hyvälle elämälle on siis perus- tavanlaatuinen asia: . Ihmiset ovat aina kertoneet tarinoita kaikissa kulttuureissa.

Aikuisten johtama luova toiminta, joka syntyy aikuisten ja lasten yhteis-toiminnassa. Kulttuuriympäristö on ihmisen rakentamalla, käyttämällä ja viljelemällä.