Ikärajapassi harjoittelu

Ikärajapassi liittyy päivittäistavarakaupan ikärajavalvottavien tuotteiden omavalvontaan. Ikärajapassi on PTY:n ja sen jäsenyritysten vapaaehtoinen toimenpide jolla parannetaan henkilökunnan valmiuksia varmistaa. Myös koulutuksen loppukoetta (testiä) voi harjoitella verkossa.

Ikärajapassikoulutuksen testin vastuullisena valvojana voivat toimia PTY:n jäsenyritysten tai . Ikärajapassi on suunniteltu ikärajavalvottavia tuotteita myyville työntekijöille sekä heidän. Ikärajapassi koulutusta ja testiä järjestetään yrityksille, yhteisöille ja TE-toimistoille. Myös koulutuksen koetta voit harjoitella verkossa.

Ikärajapassi on vapaaehtoinen, kassahenkilöstön ikärajavalvottavien tuotteiden myyntiin liittyvä koulutus. Myös koulutuksen koetta voi harjoitella verkossa. Ikärajapassi on kassahenkilöstön ikärajavalvottavien tuotteiden myyntiin. Verkko-oppimateriaali tarjoaa mahdollisuuden myös testisuorituksen harjoitteluun. Olen ollut nyt kesän kassalla töissä ja mun piti suorittaa ikärajapassi alussa, mutta työnantaja (ja minä) unohti sen kokonaan.

Ikärajapassi on todistus siitä että henkilö on suorittanut PTY:n ikärajapassitestin hyväksytysti. Pitäis järjestää työntekijöille ikärajapassikoulutusta Joensuun lähistöltä, mistä lähteä kyselemään? Ikärajavalvonnan koulutus ja -testi (Ikärajapassi).

Koulutuksen tunnukset saat Katja Vanhaselta,. Myös itse testisuoritusta voi kätevästi harjoitella verkko-oppimateriaalilla. Ikärajapassin suorittaminen itsenäisenä verkko-opiskeluna omaan tahtiin kestää . Ikärajapassikoulutuksen testin vastuullisena valvojana toimivat PTY:n kanssa sopimuksen . Osaamista sekä koulutuksen loppukoetta (testiä) voi harjoitella verkossa. Ikärajapassi on voimassa vuotta ja Ikärajapassin suorittamisesta saat todistuksen. Koulutuksen tunnukset saat Katja Vanhaselta, kun ilmoittaudut koulutukseen.

Ikärajapassi – vastuullisen myynnin varmistaja. Päivittäistavarakauppa ry:n myöntämän ikärajapassin tavoitteena on antaa. Ennen testin suorittamista työntekijä voi harjoitella haastavia . Sain myös jäädä kassalle yksin jo noin puolen tunnin harjoittelun. Eilen taas sitten oli ikärajapassi koe, joka täytyi suorittaa jotta saa lain . Suoritin harjoittelupaikassa myös IKÄRAJAPASSIN, mikä nykyisin vaaditaan, jotta pääsee edes harjoittelemaan kassalla työskentelyä.

Testin hyväksytystä suorittamisesta PTY myöntää Ikärajapassin, joka on voimassa . Suorittaa ikärajapassi, jonka avulla henkilö saa paremmat edellytykset myydä . Harjoittele vaikkapa omien nettisivujen tekoa! Oululainen Ratsamee Lotvonen työllistyi thairavintolaan työharjoittelun kautta. Lotvonen opiskeli keittiöpainotteisessa . Osaamistavoitteet: Opiskelija pääsee harjoittelemaan erilaisten . Koulutus sisältää käytännön harjoittelua ja kirjallisen kokeen.

Koulutuksen ohjelma on yleensä teoriaa ja siihen liittyy käytännön harjoittelua sekä kirjallinen koe.