Ikääntyneiden liikunta

Ikä tuo muutoksia vähitellen ja yksilöllisesti. Tutkittua tietoa ikääntymisen vaikututksista:. Liikunnalla ja fyysisellä aktiivisuudella on joko suoraan tai epäsuorasti vaikutusta terveyteen ja toimintakykyyn.

Iäkkäiden liikunnan ohjaajan tulee olla perehtynyt ikääntymiseen, toimintakykyyn ja iäkkäiden ohjauksen erityispiirteisiin. Lisäksi tavoitteena on, että ikääntyneiden ravitsemustilan seuranta sisällytetään palvelujärjestelmän toiminnan tavoitteisiin. Useissa tutkimuksissa on todettu, että liikunnalla ja erityisesti lihaskuntoa. Ikääntyminen ei tarkoita haurautta ja kolotusta, sen voi kääntää .

Vanhenemisen myötä keho muuttuu raihnaiseksi. Ikääntyvillä ilmenee usein myös kroonisia sairauksia. Suomella on kansallinen Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelma (2013-2015) nimeltä Liikkeellä voimaa vuosiin. Ohjelma kokoaa eri toimijoiden tuottamia . Ikääntyneiden liikunnanohjauksen erityishuomiot on.

LAiSTEn nAiSTEn jA MiESTEn TERVEySLiiKunTA.

Senioreiden liikunta syksy 2016-kevät 2017. Liikuntapalvelut tarjoaa ohjattuja ryhmiä. Liikuntakalentereista löytyy tietoa ohjatusta liikunnasta ikäihmisille. Sähköiset liikuntakalenterit löydät täältä. Iäkkäiden liikunnalla ehkäistään ja hoidetaan erilaisia sairauksia ja kaatumisia.

Liikunnan ollessa riittävän tehokasta ja monipuolista siitä . Merkityksellistä liikunta näyttää olevan siksi, että suuri osa toimintakyvyn ongelmista. Lisäksi käsitellään raskaana olevien ja ikääntyneiden liikuntaa. Liikuntaa käsitellään sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa myös monissa muissa . Ei ole ikää, jolloin liikunta ei olisi sallittua. Turku on täynnä senioreille suunnattua liikuntatoimintaa, joissa voi harrastaa eri lajeja yksin tai.

SeniorFit-ohjaajakoulutus on koulutus ikääntyneiden liikunnasta vastaaville ohjaajille, kuten fysioterapeuteille, kuntohoitajille ja liikunnanohjaajille. Nimeke: Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset. Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Avainsanat: ikääntyminen, liikunta, toimintakyky, telinevoimistelu, oppiminen,. Koska ikääntyvien liikunnalla on tärkeä kansanterveydellinen merkitys, näen . Title: Ikääntyneiden liikunta, Author: Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus, Name: ik__ntyneiden_liikunta_19121 Length: pages, .